อ่านหนังสือมากๆ นานๆ อาจไม่ดีต่อดวงตา หากดูแลไม่เหมาะสม - WINN LUTEIN 90%

Go to content
อ่านหนังสือมากๆ นานๆ อาจไม่ดีต่อดวงตา หากดูแลไม่เหมาะสม

การอ่านหนังสือ อาจดีต่อการเพิ่มความรู้ แต่อาจไม่ดีต่อดวงตาเสมอไป
เพราะ ดวงตาเป็นอวัยวะที่บอบบางมากที่สุดส่วนหนึ่ง แม้เพียงการอ่านหนังสือ หากทำด้วยวิธีที่ผิดก็อาจสามารถทำให้ดวงตาเกิดการผิดปกติได้
ปัจจัยที่ทำให้ดวงตาเกิดการผิดปกติได้เป็นอันดับต้นๆ เช่น
  • การจ้องเพ่งอ่านหนังสือเป็นเวลานานโดยขาดการพักสายตา
  • การอ่านหนังสือในที่แสงไม่เพียงพอ หรือมากเกินไป
  • กระดาษหรือสภาพแวดล้อมที่กำลังอ่านหนังสือ ทำให้เกิดการสะท้อนแสงเข้าดวงตา
ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ สามารถทำให้เกิดอาการผิดปกติกับดวงตาได้ โดยเฉพาะ อาการตาแห้ง และอาการตาล้า ปวดเบ้าตา ซึ่งมักจะเป็นอาการเริ่มต้น หากปล่อยไปนานๆ โดยไม่ได้รับการดูแลแล้ว อาจมีอาการรุนเเรงขึ้นมา เช่น วิงเวียน, ปวดหัว, อาเจียน, ปวดบริเวณตามไหล/บ่า, แสบตา, เคืองตาได้ ซึ่งไม่เป็นผลดีกับการใช้ชีวิตและการอ่านหนังสือต่อไป โดยเฉพาะช่วยที่ต้องใช้สายตามาก
ดังนั้นการบำรุง ดูแลดวงตาอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ควรทำ พร้อมกับการอ่านหนังสืออย่างจริงจัง จะมีส่วนช่วยให้สุขภาพดวงตาของคุณสมบูรณ์ สุขภาพดีสม่ำเสมอ อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงข้อปฏิบัติที่ช่วยให้การบำรุง ดูแลดวงตามีประสิทธิภาพขึ้น เช่น การพักสายตาเป็นประจำ, การอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงเพียงพอ, การทานอาหารที่มีลูทีนสูง และเป็นประโยชน์แก่ดวงตา
Back to content