รางวัลต่างๆ - BIG วัคซีนพืช

บริษัท เกษตร อัจฉริยะ จำกัด
Go to content
ผลิตภัณฑ์
รางวัลต่างๆที่รับได้รับ

       
รางวัล
Award for international Innovation Achievements

  
รางวัล
POLISH ACADEMY OF SCIENCES


รางวัล
CONCEPTUM EXHIBITIONS


รางวัล
Diploma International Exhibitions Research And New Tachnologies


รางวัล
นวัตกรรมระดับโลกจากงาน Innova Barcelona 2016


รางวัล
PM AWARD 2017


รางวัล
Brussels- INNOVA 2015


รางวัล
International Exhibition of Invention Geneva 2015


รางวัล
International Exhibition of Invention Geneva 2015


รางวัล
International Exhibition of Invention Geneva 2015


รางวัล
Brussels Innova 2015


รางวัลรางวัล
Innova Brussels 2016


รางวัล
International Exhibition of Economic and Scientific Innovation ประเทศโปแลนด์


รางวัล
นวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2557 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.หรือNIA)
ติดต่อแฟรนไชส์ได้ที่ : โทร.081 689 4444 และ 086 310 4444
Back to content | Back to main menu