แฟรนไชส์เกษตรอัจฉริยะ - BIG วัคซีนพืช

บริษัท เกษตร อัจฉริยะ จำกัด
Go to content
แฟรนไชส์
แฟรนไซส์ เกษตรอัจฉริยะเกษตร อัจฉริยะ
แฟรนไชส์สินค้านวัตกรรมแห่งชาติ ของบริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด
(Green Innovation Biotechnology : GIB)
ที่ได้รับการสนับสนุนโดย สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย น.สพ.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร ประธานเจ้าหน้าที่นวัตกรรมและทีมงาน Research and Development ได้ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 10 ปีในการค้นคว้าวิจัยสารสกัดจากธรรมชาติจนได้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการผสมผสานองค์ความรู้นำกระบวนการที่ใช้ผลิตยารักษาคนมาใช้ในการสร้างภูมิต้านทานให้พืช

การันตีผลงานด้วยรางวัลดีเด่นระดับโลกมากมาย เป็นสินค้าออร์แกนิคที่ปลอดภัยสำหรับใช้ในการเกษตร ทดแทนสารเคมี ต่อสู้กับโรคและแมลงได้แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรจำนวนมากสร้างรายได้ที่ดีให้กับพี่น้องเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง  แต่การเข้ามาของสารเคมีทางการเกษตรจำนวน มากในหลายปีที่ผ่านมาก็ก่อให้เกิดปัญหาสำคัญทางด้านสุขภาพแก่พี่น้องเกษตรกร  รวมถึงสารเคมีบางชนิดยังมาฤทธิ์ตกค้างมาถึงผู้บริโภค

และการที่ต่างประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาให้ความสำคัญกับคำว่าสินค้าออร์แกนิคมากขึ้น บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด ในฐานะบริษัทเพื่อคนไทยจึงได้ร่วมมือกับ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทีมงานในการค้นคว้าเพื่อหาผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมคุณภาพการเกษตรให้ดียิ่งขึ้นโดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกร รวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการในตลาดโลกมากขึ้นด้วย

สินค้าและบริการ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นมีมากมายครอบคลุมทุกความต้องการของพี่น้องเกษตรกรได้แก่  BIG วัคซีนสำหรับพืชที่มีคุณสมบัติในการสะสมอาหาร ดึงยอด เปิดตาดอก กำจัดเชื้อรา ไวรัส แบคทีเรีย ทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้นสมบูรณ์มากขึ้น รสชาติดีขึ้น รวมถึงสามารถสร้างภูมิคุ้มกันพืชให้แข็งแรง และยังทำให้ลดต้นทุนการเกษตรด้วยการไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง จึงเท่ากับเป็นสินค้าที่ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรให้เกษตรกรอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ก็ยังมีสินค้าที่น่าสนใจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น AOM-SIN : วัคซีนสำหรับพืช, COS* : วัคซีนสำหรับพืช, AOM-PEACH : ปุ๋ยอินทรีย์ รวมถึงสมุนไพรกำจัดแมลง, จุลินทรีย์ปรับปรุงดิน และผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมาย

นับว่าเป็นสินค้านวัตกรรมการเกษตร ใช้แทนยาฆ่าแมลงและสารเคมี ได้รับการสนับสนุน การวิจัยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ และได้รับเงินสนับสนุนจากหลายประเทศ ตลอด16 ปีได้รับรางวัลระดับโลก กว่า 40 รางวัล
ติดต่อแฟรนไชส์ได้ที่ : โทร.081 689 4444 และ 086 310 4444
Back to content | Back to main menu